Szkolenia

Jedyne takie szkolenie w Polsce!!! 

Termin: 16 maja 2013 roku

Miejsce: Warszawa

Obniżanie kosztów w przedsiębiorstwie poprzez innowacyjność we współpracy ze strategicznymi partnerami

Czy wiesz, że istnieje sprawdzona metoda współpracy na linii dostawca – odbiorca, która umożliwia jednoczesne uzyskiwanie wymiernych i znaczących korzyści dla każdej strony procesu?

 więcej 

Standardowe procedury operacyjne

Standardowe Procedury Operacyjne - dotyczą zadań i procesów we współpracy stron szczególnie przy zadaniach o charakterze powtarzalnym. 
SOP powinien jednoznacznie opisywać co...

 więcej 

Zarządzanie rentownością klientów

Wbrew powszechnie obowiązującym opiniom: zyski nie (nie zawsze) rosną wraz z okresem współpracy z klientem, koszty, związane z obsługą lojalnego klienta nie są (nie zawsze są) niższe od kosztów obsługi klienta dopiero pozyskanego, a średnie ceny...

 więcej